Behandelingsproduct

Het water in een zwembad wordt veranderd door de omgeving en het aantal baders

Het is essentieel naar controle en aan regelmatig behandeld

De desinfectie moet continu plaatsvinden om de verspreiding van micro-organismen te voorkomen

Het water moet continu gedesinfecteerd en gedesinfecteerd

Calciumhypochloriet is zowel een ontsmettingsmiddel als een krachtig oxidatiemiddel dat het voordeel biedt dat er geen cyanuurzuur wordt aangemaakt dat verantwoordelijk is voor de overstabilisatie van zwembadwater.